Jobannoncer

MENU

Video kanalen

Smugkig

Match jobbet

Refleksion Før Jobmatch

Jobcenter

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer

Jobmatch Guiden tilbyder at du/I kan finde din/jeres hjælpemidler og mere viden her, på et jobmatch.


Som to brikker der passer sammen.

Jobmatch - læringsproces 

Jobsøgende/jobkandidat

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer.

I jobmatch Guiden, her du/I finder rigtig

mange gode værktøjer, der hjælper 

dig/jer med at matche jobbet på en

stilling, både synlige og de usynlige job.

 Jobmatch - læringsproces 

A-kassen/fagforening 

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer.

Jobmatch Guiden tilbyder at du/I opdager 

ny viden i jobmatch processen - støt de arbejdssøgende med et jobmatch.

Jobmatch - læringsproces 

Uddannelsesinstitution

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.

Jobmatch Guiden genåbner og gentænker jobsøgning til en jobmatch proces der kan se ind på fremtidens arbejdspladser.

Jobmatch - læringsproces 

Virksomhed/organisation

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.

Jobmatch Guiden tilbyder at du/I kan 

finde nyttig viden om hvordan du/I mobilisere/rekruttere et nyt personale. 

En aktuel viden på et enkelt og mere

effektiv jobmatch.

 Jobmatch - læringsproces 

Anden Aktør

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.

Jobmatch Guiden genåbner og gentænker jobsøgning til en jobmatch proces der kan 

se ind på fremtidens arbejdspladser

Jobmatch - læringsproces

JobmatchGuiden.dk understøtter den digitale samtale

CV

- skabeloner til alle brancher.


CV er en forkortelse for Curriculum Vitæ, der er latin og betyder ”levnedsbeskrivelse”. 

En beskrivelse af en persons levnedsforløb. En række af væsentlige begivenheder og gøremål i en persons liv - livets gang for en person.


Her skal du/I have en særlig opmærksomhed på, at matche på dine/jeres job erfaringer. 


De personlige- og faglige kompetencer, så det passer til jobbets opgaver og løsning af disse.

CV - skabeloner 

CV + Jobmatch følgebrev

Personprofil


Job

Jobmatch med din personprofil på både de synlige og usynlige job

Lær og læs  mere

Litteratur/bøger  

Ved at læse bliver man som nævnt klogere, mere kreativ, får et større ordforråd og meget mere… og alle disse ting er vigtige, når du/I skal lære at kommunikere via et jobmatch.

Læs og lær 

Læringsprocessen er i gang

Målet i et læringsforløb


Uddannelse & læring

Formelle og uformelle læring af færdigheder, viden og kompetence i et kursus og uddannelsestilbud.

Læs, lyt og lær mere

     E-læringsprogram     

E-læringsprogrammerne kommer i løbet af året 2023

Tilmeld dig/jer vores mailservice og gør dig/jer klar.

     Rekruttering     

        Jobmatch       

Nyheder  

Nyheder, særligt om arbejds-markedet - en branche. Er vigtig for et sikkert og godt jobmatch. Da viden om særlige behov i jobmatch processen er vigtig.


Nyheder er noget nyt eller usædvanligt der for første gang er fremstillet, sket el.lign.


En nyhed bringer oplysning om en bemærkelsesværdig, ofte nylig indtruffen hændelse som ikke tidligere har været kendt og det kan være nyttigt information i din/jeres jobmatch.

Opdateret nyheder


Glemt information kan også være en nyttig nyhed

Hvilke jobtyper matcher dig


Jobtyper

Flere jobtyper, dens opgaver matcher med din/jeres personprofil. 


Så hvis en jobtype som du/I ønsker dig. Er placeret i en bestemt branche. Betyder det ikke at du/i ikke kan benytte dine/jeres personprofil i en anden branche og i disse jobtyper.

Se dem alle


Retshjælp i Danmark

I Danmark består retshjælpssystemet af retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring. Retshjælp skal sikre juridisk rådgivning og bistand til lavindkomstgrupper, mens fri pro ces og retshjælpsforsikring skal sikre, at borgerne har lige muligheder for at føre en retssag + anden hjælp, socialrådgiver.

Læs mereHar du brug for hjælp, til en sag

Data + Statistik

Data + statistik benyttes bl.a. til at kunne se og måle, hvor det er bedst, måske hvor de største chancer for, at matche et job på egne faglige og personlige kompetencer.


Data + statistik bruges også til, at du/I skal være så godt forberedt som muligt på udviklingen, vækst, antal ansatte, afdelinger og deres leder mv. i organisationen/virksomheden. 


36 aktuelle analyser - løbende opdateret.

Læs mereData + Statistik er en videnskabelig metode

Lad trivsel og glæden være alle steder

Corporate Social Responsibility

CSR er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser. I den danske regerings handlingsplan på området fra maj 2008 og i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 anvendes begrebet virksomheders samfunds ansvar.

Læs mere om ISO 26000:2010, vejledning om social ansvarlighed.

Læs mere


Den bæredygtige værdikæde

Målet kunne være, at tredoble effektiviteten ved at gå i dialog med alle led i værdikæden - alle interessenter fra producent og deres første led til slutbruger. Begrebet "slutbruger" en juridisk størrelse, der refererer til én, der ikke

 videresælger produktet.

Effekten af mere viden vil kunne jobmatche

 på alle led i værdikæden.


Eksempel - dyrepasseren købte maden til

løverne – hvem er slutbrugerne, den som dyrepasserne - der passer løverne. 

Slutbrugeren er løven.

De 17 verdensmål

Overføre målet eller målene lokalt.


Tag en professionel tilgang på værdikædens 

støtteaktiviteter på et jobmatch.

- i et større udbytte, med den rette viden i den specifikke dialog, hvor der skabes 

større og flere kompetencer i organisationen, i nutiden og for fremtiden.

      Værdikæden      

        Jobannoncer      
      Arbejdsmarkedet     
    Behandling af data     
       Data & Statistik      
Frivilligt Socialt Arbejde 
             Jobtyper             

             Om os              

   Find din virksomhed   

             Nyheder             

     Livsgnist og livsdrift   
           Senior i job          

           Analyse            

         Undervisning         

      Vision & Mission      

             Kontakt             

            Reference            

Løbende nyheder

og

opdateringer fra guiden

Tilmelding

Donation - Støt vores arbejde