Jobannoncer

MENU

Video kanalen

Smugkig

CSR versus CCR

Den korte version i forskellen på CSR og CCR, er at CSR støtter op omkring og hjælper til i et behov for et samfund, både lokalt og nationalt i sociale dimensioner.


Kultur og kunst vil starte dialoger op i samfundet, de vil fortælle noget. Gennem CCR støtter og hjælper en organisation dette. For at gøre en eller flere værdier tydeligere, foretage ændringer i normer og dermed medvirke til at påvirke deres egen organisations ændringer, både i adfærd, holdninger mv. samt at skabe en interesse for deres interessenter.

Organisationer støtter også kunst og kulturen for at skabe deres identitet gennem dennes verdens værdier.


Denne form for en kommunikationskanal og kommunikationstiltag skaber opmærksomhed.

CSR = Corporate Social Responsibility, ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar.


CCR = Corporate Cultural Responsibility, betegnes, som en komplementær form for kulturfremme inden for rammerne af CSR.

CSR vil normalt være hoved rammen for CCR.


Lidt firkantet og kort sagt, laver og skaber de/disse samfundsfunktioners felter faktisk det samme. Bare med hver deres "farve" og sigter efter det samme, hvor deres fælles mål er bæredygtighed.


Indsigt, bevidsthed, lærdom og mål er derfor nødvendigt.

Jobtyper          

Hvad kan jeg blive 

Litteraturen i faget      

Personlighedsanalysen      

Find din virksomhed               

Jobmatch - læringsproces              

Ansvar eller anarki


Hvad vil vi med vores kulturpolitik? Hvilken nytte skal kunsten tjene? Hvordan kan kunsten og kulturen bevæge sig aktivt ind på erhvervsmæssige områder og dermed skabe ny vækst og udvikling, der ikke er bundet op på et økonomisk rationale? Hvordan kan konkrete bud på nye ledelses- og organisationsstrukturer inspireret af kunsten og kulturen se ud? Og hvordan kan vi bruge kunst og kultur som en løftestang for en fortsat demokratisk udvikling i vores samfund?