- understøtter den digitale samtale

Jobannoncer

MENU

Se, lyt og lær 

- undervisningsvideoer

Online

- understøtter den virksomhedsrettede indsats

CV'er

Et CV kan være som at snakke for første gang ind i en mikrofon i kun max 3 minutter - det er kun dig/jer der kan tale, men flere kan høre og se dig/jer. Hvor forberedelsen kan tage flere timer og dage.

Mere om CV'er           

Jobmatch - læringsproces

Vær kreativ på din/jeres CV match design. Således at kommunikationen, bliver meget tydelig i et blikfang der skiller sig særligt ud på et jobmatch.

Lav gerne flere CV'er, så du/I har dem klar, så du/I kan sende ud på et jobmatch med en dags varsel.

Download skabeloner

  AKADEMISK STANDARD  

        BRANCHESKIFTE        

  DET KORTE, SKARPE CV  

  KOMPETENCE OPDELT   

KRONOLOGISK OPBYGGET

           UFAGLÆRT