- understøtter den digitale samtale

Jobannoncer

MENU

Se, lyt og lær 

- undervisningsvideoer

Online

- understøtter den virksomhedsrettede indsats

Danske A-kasser - analyse

Danske A-kasser er brancheorganisation for både fagligt afgrænsede og tværfaglige a-kasser i Danmark.


Danske A-kasser repræsenterer a-kasserne over for politiske og administrative myndigheder og udfører en række servicefunktioner over for a-kasserne - for eksempel udbyder vi efteruddannelse til medarbejderne, giver råd og vejledning via vores hotline og har forskellige forum for fælles drøftelser mellem a-kasserne.

Jobtyper          

Hvad kan jeg blive

Litteraturen i faget     

Personlighedsanalysen   

Find din virksomhed            

Aviser - arbejdsmarkedet            

Flow og intuition - PDF                     
Dannelse af referencer                          

Jobmatch - læringsproces