I.A.D.A.dk

Vores logo har 9 kendemærker, som vi deler i

værdikæden - og vi gør det med succes 

Spørgsmål & ansvar

I I.A.D.A.dk er hele vores bevidsthed bygget op på spørgsmål og dermed refleksion og svar. Vi forbedrede os på det andet svar – på den måde vælger vi at tage ansvar i vores kommunikation. (ANdet SVAR). Det fremmer vores evner og kompetencer til at nå virkelig langt i vores lærings- og analysearbejde. Vi har stillet tusindvis af spørgsmål bl.a. på vores eksterne og interne læringsforløb og ved, hvordan vi skal stille dem, så vi, der netop alle er til stede, finder frem til de svar, vi ikke kendte på forhånd og bliver således klogere. Det giver os tid til refleksion, alle lærer noget, som både vi selv og andre kan benytte. Det bliver vores/jeres/din nye kompetence, jo flere gange vi selv gentager det eller øver os som menneske.

Mål & en særlig indsats

Organisationen/virksomheden er etableret for at opnå bestemte mål, gennem en særlig faglig indsats, en tjeneste, og det at bestride en helt opgavevaretagelse med flere medarbejdere og ledere. Det at kunne håndtere de menneskelige interesser betyder noget særligt for os at kunne støtte op omkring.

Bevægelig

Det at være i en bevægelig organisation/virksomhed, der kan gribe, holde fast, give tegn, udføre arbejdsfunktioner på deres helt særlige værdier. Der gennem en eller flere ideer, på en skitse, kan tegne og male via de kreative sociale rum. Rum der ser de nye funktioner, som frem kommer på en menneskelig reaktion eller ansigtsudtryk, der formidler en bestemt følelse, holdning. Som organisationen/virksomheden har som den næste udfordring - vores lærings- og analysearbejde.

Tidens ressourcer

Under tiden betragtes denne størrelse af tid som en stor ressource, der kræves i større mængder gennem aktivitet, for at nå frem til det ledelsen ønsker sig.

Organisationen/virksomheden skal hente flere mængder af ydelser hos personalet, deres ekstra indsats, materialernes forbrug er omfangsrigt, og de bruger megen af tiden hos ledelsen. Der skal en større kapacitet og økonomiske midler til, flere råstoffer skal hentes hjem. Der skal mobiliseres fysiske og psykiske kræfter, der i et vist omfang skal være til rådighed, besiddes eller kan udnyttes. Lykkes det ikke, vil tiden opleves som kaotisk og organisationen/virksomheden befinder sig i en tilstand af total uorden og forvirring - her har vores forudsætninger og interesser, indflydelse på hele processen og kan hjælpe.

Særlig opmærksomhed

Det at forstørre noget op, at gøre noget bevidst, være bevidst omkring det. Det at have en særlig opmærksomhed. At sætte sig selv i det læringsrum, hvor man som leder og som medarbejder kan arbejde med et eller flere emner, der vil forbedre ens egen og andres situation, det at have tid til det, gør hele organisationen/virksomheden stærkere - vores lærings og analyse redskaber virker som et mikroskop og kan se langt og bredt.

Team

Selv alene kan du altid noget. Men er vi et godt team, kan vi sammen og i fællesskabet rigtig meget. Et velfungerende team er altafgørende for performance og trivsel blandt medarbejderne og ikke mindst lederne.

I.A.D.A.dk lærings- og analyse arbejde samler data ind for en bevidsthed, for udvikling i teamet, ikke for at teamet skal yde mere, men for at den enkelte skal kunne trives i hverdagen, glæde sig over at nå de fælles mål. På den måde styrker organisationen/virksomheden værdikædens støtteaktiviteter. Kæden bliver nu mere robust, både til fremtid og nutid.

Læs om fremtidens team, følg det hvide team.

                 Analyser

Når vi i I.A.D.A.dk benytter analyser er det et validerende værktøj og en teknologi, der kan give indsigt i organisationens/virksomhedens mange detaljer betragtet i forhold til andet og således måle en større eller et mindre end. Skulle der være en tendens i organisationen, som du/I gerne vil have synligt, være bevidst omkring. Vil du/I se, om der et kompetencegab på fremtidens opgaver, og hvor stort gabet er. På kort tid kan du/I få konkrete og overskuelige data, som både er nemme at behandle og forstå. Dette giver værdifuld viden, som du/I kan benytte til at planlægge vejen til fremtiden. Data som kan understøtte den strategiske nytænkning af organisationens/virksomhedens værdier, værdikædens støtte aktiviteter..

Samtalen

At samtalen hos os, at snakke med andre, har for os i I.A.D.A.dk et meget stort udbytte i vores lærings- og analysearbejde. Uden samtalen er der ingen bevægelse mod et fælles mål eller dit/jeres behov som du/I ønsker at for indfriet eller at blive meget klogere på. Kommunikation er for os meget vigtig, således at begge parter lære noget. At alle går fra samtalen, netop for at føle sig set og hørt som en vinder. At vi begge ønsker at komme tilbage til samtalen og lære noget mere.

Vi deler det vi ser

Hos os i I.A.D.A.dk leder vi hele tiden efter det bedste af det bedste. Når vi så har fundet det, deler vi det, så det kan ses i organisationen/ virksomheden. Vi tilstræber at dele på en måde så alle ville kunne mærke nærvær, tillid og en tilstedeværelse. Så netop det du står overfor, og dine kompetencer, du råder over, såvel hos dig selv og andre, vil du/I være i centrum hos os. Vi alle skal huske at når du/I er i denne fase, at vi passer på dig/jer og ikke mindste dit/jeres overblik. For i en hver læringsproces er der en indblanding, af etik og moral, spontanitet og en følelsesmæssig afregning. Men vi hos I.A.D.A.dk har kun et ønske i læringsperioden hos os, at du/I forbeholder dig/jer til retten for en disciplin mellem det du/I siger og viser (aftaler), og det du/I gør (din/jeres integritet.

Tallet 9

Vi har valgt tallet 9, som de 9 kendetegn/specialer, vi arbejder i rammen af. For at kunne kigge ind i tallet 9, må vi benytte numerologi. 

Ordet numerologi er skabt af det latinske ord ”numerus” (nummer) og det græske ord “logia”, fra logos, (som betyder læren om, viden, tanke eller udtryk). Som igen spejler læringsplatformen I.A.D.A.dk indhold særdeles godt.

Tallet 9 har sine primære tilstande i at have handlekraft og have en beslutsomhed. Følger vi tallet 9 og folder det lidt ud, har det vilje og tager initiativ til at forandre verden.

Professionen har identitet med virketrang. Tallet 9 giver os mod, slagkraft, og ikke mindst drivkraft og gåpåmod i det arbejde, vi skal hjælpe andre med.