Jobannoncer

MENU

Video kanalen

Smugkig

Erhvervsfilosofi

Filosofi var i den græske oldtid oprindelig betegnelse for videnskab i bred forstand. Men allerede hos Aristoteles blev ordet tillige betegnelse for livskunst baseret på indsigt, der kunne føre til beherskelse af lidenskaberne og dermed til en lykkelig tilværelse. Læs mere.

Erhverv er et område af samfundslivet omfattende de private eller offentlige virksomheder der fremstiller en bestemt slags produkter eller har bestemte opgaver dels f.eks. landbrug, fiskeri, industri og service, dels de enkelte brancher eller områder på det private og det offentlige arbejdsmarked.

Jobtyper          

Hvad kan jeg blive

Litteraturen i faget     

Personlighedsanalysen   

Find din virksomhed            

Aviser - arbejdsmarkedet            

Flow og intuition - PDF                     
Dannelse af referencer                          

Jobmatch - læringsproces