- understøtter den digitale samtale

Jobannoncer

MENU

Se, lyt og lær 

- undervisningsvideoer

Online

- understøtter den virksomhedsrettede indsats

Facilitator 

En person der hjælper en gruppe mennesker med at definere og nå et fælles mål.


Ordet facilitering kommer af latin ”facilis” og betyder ”let at gøre”. Som facilitator er man katalysator for en proces, der skal føre til et mål.


En facilitator fungerer altså som igangsætter for en proces, uden selv at være en del af den.

Jobtyper          

Hvad kan jeg blive

Litteraturen i faget     

Personlighedsanalysen   

Find din virksomhed            

Aviser - arbejdsmarkedet            

Flow og intuition - PDF                     
Dannelse af referencer                          

Jobmatch - læringsproces                          

Video fortælleringer 

I facilitator processen ser vi ind i læringsprocessen. Processen bliver også betegne som en katalysator der er med til når et mål. 

Katalysator: I kemiens verden er det et kemisk stof som fremmer en kemisk reaktion uden selv at indgå i reaktionen. Det samme kan et forholdsvis nyt begreb, i læring "læringsledelse" også. En form for ny forståelse hvor på man kan betjene de didaktiske modeller og pædagogiske principper og der igennem lære noget, og nå de mål man ønsker sig, samtidige med at deltagerne har en rigtig god dag.


I videoen vil du/i se ind den didaktiske model - læringsprocessen.

Se og lær mere om 

rollen facilitator