Jobannoncer

MENU

Video kanalen

Smugkig

Formål- og behovsANALYSE

– der vurderes på det der giver mening i relationerne.

Vores analysearbejde, er gennem en eller flere læringsanalyse. Det vil sige at vi hjælper dig/din organisation, ikke kun med at hente brugbart data ud for en nærmere analyse. Vi tager også udgangspunkt i jeres/dit, organisationens behov, for jeres ønsker og behov, i at styrke og optimere værdikædens støtteaktiviteter.

Hos os er en læringsanalyse ikke en analyse på jeres/din organisationens "en analyse af uddannelse" Vores analyser giver således adgang til både data og til at såvel medarbejder som interessenter vil bringes i refleksion og dermed være i et læringsrum.

Vores erfaring fortæller os, at dem der svare på spørgende, bliver oprigtige i deres svar, er analysen/spørgeskemaet blot en samtale mellem dig og mig i et fortroligt rum, tilknytter begge parter tilliden, disciplin og koncentration hvor vi/I sammen vil gennemgå de forskellige ønsker og krav du/I jeres organisation har til formålet.

Vores analyserer, er en systematisk og kontrolleret undersøgelse af den viden og færdigheder, som er til stede i din/jeres organisation/hos jeres interessenter. Den viden og færdigheder der nu er blevet til erfaring og kompetencer. Vi stiller spørgsmål og sætte læringsrum op, og for en viden og færdigheder ud efter en sansning hos leder, medarbejder og jeres/organisationens interessenter.

Vores analysearbejde er gennemtænkt og kan kunne holde til, at andre, som ser på analysens data, nok med stor sandsynlighed ikke vil kunne komme frem til samme resultat, da de ikke benytte vores metode ”læringsanalyse”. 

Analysearbejdet fungerer som det lærende fundament det er for det refleksions- og læringsarbejde der senere hen ville skulle i inden i bevægelsen på formålet.

Hvilket i et formål, vil der være for at kigge meget længere ind i værdikædens støtteaktiviteter og dermed styrke og optimere kæden ved  aktuelle handlinger – lad os inspirerer dig/jer din organisation, følg det røde ”menneske”.

Vores erfaring fortæller os, at det der har den største fordel. Er at begynde med vision/mission/strategi og ikke mindst hvilke værdier din/jeres organisation vil være en del af og hvilke omverdens ville syntes om.

Har din organisation/virksomhed allerede en vision/strategi. Er den så opdateret til jeres nuværende bevægelser og til verden som bevæger sig.


Organisationen bør derefter gå i gang med, et analysearbejde i forhold til:


  • Krav
  • Vilkår
  • Kriterier


For leder og medarbejder - deres mentale og fysiske rammer. Såvel kompetenceudvikling eksternt og internt. Vi anbefaler det gøres i et hverdags læringsforum og gennem værdier.