Job & kompetence facilitator

Tilknytning af frivillig kapacitet, organisationen udvikles og skabes - ny finansiering understøtter indsatsen

Kursus og funktionen er tilrettelagt efter kompetencerådets (2000) 4 nøgle kompetencer, men selve læringsforløbet tager udgangspunkt i din erfaring, viden og færdigheder.

Læringsforløbet giver dig en rigtig god indsigt og en forståelse på at kunne anvende ny viden og færdigheder

 • på et jobmatch hos en jobkandidat
 • på de ønsker og krav en organisation/virksomheden stiller til et job

og hvilken baggrund, et jobmatch bliver fremstillet på.

Således at du kan facilitere det vil sige at du kan, gøre noget svært muligt og lettere sammen med et andet menneske.


Indhold:

grundlæggende principper som en god facilitator

Forbliv neutral. Hold fokus på proces – ikke på indhold. Husk at gruppen er eksperten. 

Det handler ikke at vinde i denne proces, det handler om at forhandler sig til en bedre position hvor alle kan komme videre.

Tag lige og kigge på læringsprincipper.

Eks Hvad er en god læreproces?

Meget ofte vil man som procesleder opdage ting undervejs, der gør én klogere, her og nu, og som får proceslederen til at indse, at man er nødt til at gøre noget andet end det planlagde. Alsidighed og evnen til at improvisere sikkert er mindst lige så vigtigt som god planlægning.

Kursus lære dig/jer IKKE om:


 • Ankestyrelsen
 • Arbejdsmarkedsbalancen, jobbarometeret
 • Blanketter der anvendes i dagligdagen
 • CV og ansøgninger
 • Den tværfaglige og koordinerede indsats
 • Forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Gennemgang af målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen
 • God forvaltningsskik og myndighedsudøvelse
 • Jobindsats
 • Jobrettede samtaleværktøjer, STAR
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om en aktiv socialpolitik, Sygedagpengeloven, Integrationsloven, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven, Persondataloven
 • Ministermål og beskæftigelsesplaner
 • Motivation, fastholdelse og modstand mod forandringer
 • Samarbejde på tværs af forvaltninger
 • Stillingsbetegnelser og hvilke krav der stilles


Hvad er det så du skal lære om:


At se ind i mennesker og deres jobprofil. Ser i organisationer og se deres ønsker og krav for nye medarbejder

forvaltning af magt.

Som en del af læringsforløbet og gennemfører du forløbet kan du vælge om du være blandt dem der skal med på vores jobmatch kontaktlist. En liste hvor du, hvis du ønsker det, kan i et jobmatch være synlig over for en rækker leder, og HR ansvarlige. Sådan at vi vil rette henvendelser til listen hvor du kan være præsenteret.


Online kurset er baseret på helt nyt dansk faglitteratur og dansk forskning. Hvor læring opstår ved og igennem de pædagogiske principper på en didaktisk læringsmodel. Så du for et grundlæggende kendskab til faget - konflikthåndtering.


Online kursets varighed: x uger og der er x læringsmoduler som alle skal være gennemgået før du har noget målet. Du ville skulle bruge ca. 4-8 timer per uge. På at læse, skrive og svare på spørgsmål. På kurset lære du at reflektere over indholdet i konflikthåndtering. Gennem din refleksion på spørgsmålene og dine svar, sender kurset dig ind i læringscirkel, selv at lære det som betyder noget for at udvide din viden om konflikthåndtering, i et grundforløb af viden om faget. Du svare på alle spørgsmål, som helt automatisk bliver sendt ind til os. Når dit kursus er afsluttet, vil du modtage dine svar og de svar der efter vores kursusledelse vurderes til at være de rigtige svar.  Vores svar og dine svar sammenligner du.

Med vores erfaring med kursusvirksomhed gennem de sidste 20 år, har du bestået dette kursus tilfredsstillede, hvis du har over 65% af dine svar, der matcher alle svar der er givet til at være de rigtige svar på dette online kursus i konflikthåndtering af vores kursusledelse. På et gennemført og bestået kursus, sender vi gerne et diplom til dig/jer., med bestået kursus. Giv os besked om du/I ønsker det.

Svare du ikke på spørgsmålene i perioden eller gennemfører du ikke online kurset, i kursus perioden. Vil du være betragtet som afgået fra kursus. Du gennemfører således ikke kursus. Du kan ikke modtag en refusion for dette online kurset.

Konflikthåndtering handler ikke kun om at løse konflikten. Kursus handler også om at lære et nyt sprog, hvor man kan mægle, forsone to stridende parter ved at bringe et forlig i stand mellem de to der er i en svær position.


Giv os besked på vores mail, er du blevet syg eller på anden måde er forhindret i at deltage i kursus perioden, så finder vi en løsning, så du kan gennemfører kursus.

Ønsker du/I at tale med os inden du/I investere i kompetencerne i et eller flere online kurser. Send os en mail med kontaktoplysninger og vi kontakter dig/jer.

       Send os en mail       

Læs vejledning til kursus

Hvor kan du/i blandt andet også benytte og for udbytte af læreren om konflikthåndtering.

 • Arbejdsmiljø & trivsel.
 • Forebyg udfordrende adfærd.
 • I medarbejder- og leder samtaler.
 • I jobsamtaler/interview.