Jobannoncer

MENU

Video kanalen

Smugkig

Jobannoncer


Annonce er en meddelelse eller reklame der mod betaling er offentliggjort i en avis, et blad, på en jobportal og eller hjemmeside el.lign.


Job er et fysisk eller åndelig virksomhed som man til stadighed udøver for at forsørge sig selv og sin familie f.eks som ansat i en virksomhed. Som deltidt ansat, freelance eller projekt ansat. Jobbet kan også findes i din egen virksomhed.

Jobtyper                 

Målet er jobinterview  

Jobmatch læringproces    

Find inspiration i billede galleriet - til dit/jeres jobmacth

Jobmatch   læringproces

  START 

Job i NGO 

Non-Governmental Organization, direkte oversat 

"ikke-statslig organisation".

Jobmatch


Job i det offentlige

En politisk organisatoriske enhed. En enhed der styre og udøver et nærmere bestemt selvstyre over visse anliggender, som er fælles for landes borger. 

Jobmatch

Job i socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der på én gang tjener penge på almindelige markedsvilkår og skaber positiv social forandring for samfundet.


Jobmatch

 • Jobmatch i brancher
 • De lokale job
 • Jobmatch på faglige job
 • Fleksjob jobdatabaser
 • Job i udlandet
 • Jobmesser i Danmark
 • Nyt job - benyt et vikarbureau eller en jobrådgiver
 • Nyt job - jobdatabaser
 • Workindenmark
 • Ufaglært job
 • Find din virksomhed

Job i virksomheden

En virksomhed er en organisation, der producerer og sælger varer eller tjenester. Virksomhedsformen muliggør adskillelse af ejerskab og ledelse. Virksomhed bruges ofte synonymt med firma eller foretagende. En virksomhed kan være ejet af privatpersoner, af andre virksomheder eller af staten eller en kombination

Jobmatch