Kursus i konflikthåndtering

Online kurset er baseret på dansk faglitteratur og dansk forskning. Hvor læring opstår ved og igennem de pædagogiske principper på en didaktisk læringsmodel. Så du for et grundlæggende kendskab til faget - konflikthåndtering.


Online kursets varighed: x uger ( evt. 2 X 4 uger)  og der er x læringsmoduler som alle skal være gennemgået før du har noget målet. Du ville skulle bruge ca. 4-8 timer per uge. På at læse, skrive og svare på spørgsmål. På kurset lære du at reflektere over indholdet i konflikthåndtering. Gennem din refleksion på spørgsmålene og dine svar, sender kurset dig ind i læringscirkel, selv at lære det som betyder noget for at udvide din viden om konflikthåndtering, i et grundforløb af viden om faget. Du svare på alle spørgsmål, som helt automatisk bliver sendt ind til os. Når dit kursus er afsluttet, vil du modtage dine svar og de svar der efter vores kursusledelse vurderes til at være de rigtige svar.  Vores svar og dine svar sammenligner du.

Med vores erfaring med kursusvirksomhed gennem de sidste 20 år, har du bestået dette kursus tilfredsstillede, hvis du har over 65% af dine svar, der matcher alle svar der er givet til at være de rigtige svar på dette online kursus i konflikthåndtering af vores kursusledelse. På et gennemført og bestået kursus, sender vi gerne et diplom til dig/jer., med bestået kursus. Giv os besked om du/I ønsker det.

Svare du ikke på spørgsmålene i perioden eller gennemfører du ikke online kurset, i kursus perioden. Vil du være betragtet som afgået fra kursus. Du gennemfører således ikke kursus. Du kan ikke modtag en refusion for dette online kurset.

Konflikthåndtering handler ikke kun om at løse konflikten. Kursus handler også om at lære et nyt sprog, hvor man kan mægle, forsone to stridende parter ved at bringe et forlig i stand mellem de to der er i en svær position.


Giv os besked på vores mail, er du blevet syg eller på anden måde er forhindret i at deltage i kursus perioden, så finder vi en løsning, så du kan gennemfører kursus.

Ønsker du/I at tale med os inden du/I investere i kompetencerne i et eller flere online kurser. Send os en mail med kontaktoplysninger og vi kontakter dig/jer.

       Send os en mail       

Læs vejledning til kursus

Hvor kan du/i blandt andet også benytte og for udbytte af læreren om konflikthåndtering.

  • Arbejdsmiljø & trivsel.
  • Forebyg udfordrende adfærd.
  • I medarbejder- og leder samtaler.
  • I jobsamtaler/interview.