- understøtter den digitale samtale

Jobannoncer

MENU

Se, lyt og lær 

- undervisningsvideoer

Online

- understøtter den virksomhedsrettede indsats

Senior kompetencer der supplere de unges

Styrker værdikæden

Jobtyper              

Hvad kan jeg blive    

Personlighedsanalysen  

Find din virksomhed          

Jobmatch - læringsproces       

Senior i job - udbyttet

   Fasthold seniorer    

       Senioraftaler       

En undersøgelse tilbage i 2005, af bl.a. Rambøll viser. At seniorer besidder en række specifikke kompetencer, som kan være værdifulde for din/jeres organisation/virksomhed og dermed også værdikædens støtte aktiviteter.

  • Det drejer sig om:
  • Ansvarlighed
  • Kvalitetssans
  • Faglighed
  • Overblik
  • Stor almen og baggrundsviden
  • Er gode til at lytte og forstå
  • Deres erfaring er værdifuld for arbejdspladsen.

Desuden viser undersøgelse lavet for Nordisk Ministerråd om seniorers konkurrencekraft. Hvor det ses, at seniorerne på en lang række områder i højere grad end deres yngre kollegaer har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, når de rekrutterer nye medarbejdere, såsom loyalitet, ansvar, kvalitetssans og faglighed. 

Undersøgelsen konkluderer, at en personalemæssig spredning af unge og ældre medarbejdere og en mangfoldighed af kompetencer på arbejdspladsen giver de bedste rammebetingelser for værdiskabelse i organisationen/virksomheden.