Tanker der bliver til handling

Præsentation af læringsplatformen

I.A.D.A.dk

Information - Analyse af det Danske Arbejdsmarked 

Job/stillinger der fortsat mangler en medarbejder

- Administrativ medarbejder - Blomsterhandler - Bud - Butik - Bygningsarbejde - Børnepasning - Café - Ejendomsadministrator - Ejendomsservice - Frisør - Hotel - Indkøber - IT-support - Journalist - Kommunikation - Konsulent - Kontor - Kreativ medarbejder 

- Kultur - Kundeservice - Køkken 

- kantine - Lærer - Marketing - Personlig træner - Public Relations - - Pædagog - Receptionist - Rengøring - Salg - Sikkerhed - Skønhed - 

- SOSU hjælper - Tjener - Transport - Ufaglært - Ungarbejder - Voksenundervisning

Dimittender, ledige og 

opsagte medarbejdere

Helt nyt indhold i funktionen 

skal oprettes

Job & kompetence 

facilitator

+

Tilknytning af frivillig kapacitet, organisationen udvikles og skabes ny 

finansiering understøtter indsatsen

Organisation/virksomhedens

HR personale og ledere

Optimerede kompetencer og erfaring - dannes på baggrund af platformens aktualitet,

en høj kvalificeret videndeling, en ny indsigt og læring, 

for en personlig bevidsthed.

I.A.D.A.dk vælger at tage arbejdsløshedskasseloven fra den 9. april 1907 som udgangspunkt for vores lancering af læringsplatformen og på den erfaring, der nu er nødvendig at lære om og gøre noget ved. Da ingen rigtig gennem tiden har fået eller opnået succes med de hensigter loven har medvirket til. De værdier, som skinner som et spejl direkte ind i samfundet og ikke rigtig kan hænge sammen. Der er stadig fortsat rigtig mange mennesker, som ikke har det gode liv i Danmark. Vi beder om din hjælp og støtte til at mestre det langt bedre end gjort i fortiden - nu gennem læringsprocesser.

Læringsplatformen deltager i: 
  • et lærings indhold om det danske arbejdsmarked, engageret omkring værdikædens støtteaktiviteter.
  • beskæftigelsesindsatsen i et helt nyt perspektiv og med en forståelse, så det nu giver mening.
  • langt flere muligheder for alle i indsatsen.

Læringsplatformen giver virksomhederne forståelse for og en anledning til at optimere og forstærke organisationen, gennem deres værdikæde, ved at mobilisere en eller flere ledige i job – at ved denne ene indgang, i deres sociale medansvar, at se ind i deres, fremtidens bæredygtighed.

- Altså ingen regler og straf for den ledige, alene motivation gennem positiv psykologi, ny læring, viden og personlig bevidsthed.


Platformen samler nu helt friske og aktuelle nyheder om arbejdsmarkedet, om samfundet og erhvervslivet. Nyeste data og statistik der er målrettet indsatsen.


Helt nye læringsværktøjer, for socialrådgiver studerende, de ledige, for jobcenterets og A-kassernes ledere og personale. Virksomhedens ledere og HR personalet.

Til læringsplatformen I.A.D.A.dk er der tilknyttet et analysecenter og et undervisningscenter, som medvirker til, at alle, der har interessen, kan reflektere og lære meget om værdikædens støtteaktiviteter. Ledere og personalet kan lære om spændinger/konflikter i organisationen/virksomheden, og hvordan de håndterer disse. Journalisten og skribenten kan via læringsplatformen finde målrettet indsamlet data og statistik. De arbejdssøgende kan sætte sig ind i den reflekterende rolle på, hvordan de kan modtage mere viden og foretage det rigtig jobmatch og således opleve at komme til flere jobinterviews end tidligere.


Læringsplatformen har altid de nyeste opdaterede analyser, statistik og data i beskæftigelsesindsatsen.


Læringsplatformen bygger sine værdier på 9 kendemærker.

 De 9 kendemærker. 

RSIA

Præsentation

- kendskab & mulighederne.

En ny frivillig organisation med 

mere kapacitet.

- - - - - - -

Referencernes Særlige Indsats på Arbejdsmarkedet.

Domæne www.rsia.dk 

Målet i indsatsen: 

Ansættelse eller uddannelse.

Lær mere om kapacitet - følg linket - bogen, UNIKT.

Arbejdsløshedskasseloven fra den 9. april 1907 skal ses i forlængelse af disse nye tiltag. Loven var en offentligt støttet forsikringsordning rettet mod arbejdsløshed og dermed udtryk for stigende offentlig hjælp, men det skete ud fra et forsikringsprincip, hvor den enkelte selv skulle bidrage, mens det offentlige ydede tilskud.


Givet på Amalienborg. Den 9de April 1907

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

Kilde: loven, 9. april 1907

 Læringsplatformens litteraturen

  Oplysninger om forfatteren    

Fremtidens

værdikæde og dens støtteaktiviteter

Sammenhængskraften – et samfunds værdikæde