Jobannoncer

MENU

Video kanalen

Smugkig

Værdikæden i et overblik

Der indgår 9 aktiviteter i Porters værdikæde.


Værdikæden kan således opdeles i primære aktiviteter og støtteaktiviteter. De primære aktiviteter berører selve produktet eller serviceydelsen.


De 4 støtteaktiviteterne er:


Virksomhedens infrastruktur.

De menneskelige ressourcer.

Produkt- og teknologiudvikling.

Indkøb/forsyninger.

Jobtyper          

Hvad kan jeg blive

Litteraturen i faget     

Personlighedsanalysen   

Find din virksomhed            

Aviser - arbejdsmarkedet            

Flow og intuition - PDF                     
Dannelse af referencer                          

Jobmatch - læringsproces                           

Porters værdikæde

Michael Eugene Porter (født 1947) er en amerikansk professor i management og økonomi samt leder af Institute for Strategy and Competitiveness ved Harvard Business School. Porter har forfattet 17 bøger, mere end 125 videnskabelige artikler og er ophavsmanden til Porters fem kræfter, Porter-diamanten, Porters generiske strategier og værdikæden.


Porter blev bachelor i luftfart og maskiningeniørvidenskab fra Princeton University i 1969 og MBA fra Harvard Business School i 1971, hvorfra han desuden har en ph.d. i erhvervsøkonomi.


Michael Porters mest berømte og citerede værk er Competitive Advantage fra 1985, som sidenhen er blevet udgangspunkt for store dele af forskningen indenfor strategi og ledelse, omend også udsat for en del kritik, bl.a. for at mangle tilstrækkelig empiri til at underbygge teorien, og for at bruge belejlige beviser for hans påstande igennem udvalgte cases.

Porters - Fakultet & Forskning

Michael Eugene Porter

2017

   Skemaer værdikæden