- understøtter den digitale samtale

Jobannoncer

MENU

Se, lyt og lær 

- undervisningsvideoer

Online

- understøtter den virksomhedsrettede indsats


Viden om


Med viden menes oftest alt hvad en person har lært om et eller flere emner, gennem erfaring eller undervisning; alt hvad man har lært i et samfund.


Indenfor filosofi er studiet af viden kaldt epistemologi. I praksis betyder "at vide" ofte, at man føler sig sikker på, at noget er i overensstemmelse med virkeligheden.


Det at nogen ved besked om noget; det kendskab nogen har til noget, som vi ønsker at dele med andre mennesker.

Jobtyper                 

Målet er jobinterview  

Jobmatch læringproces    

Information og viden om.

Informationen på denne læringsplatform, skal leve op til at være relevant information, der for en bestemt virkning på modtageren, nemlig det at lære noget.


Information og viden der gives videre i en bestemt sammenhæng er "en forskel, der gør en forskel", som antropologen Gregory Bateson formulerede det. 

Født 1904 - 1980.